Cosa de la gent
que cal salvar-se
no els podeu guardar
a no ser que ho vulguin

només en teniu tants
preservadors de vida a bord
no els envieu fàcilment
a persones imprudents
amb el cor

o un dia
quan necessiteu salvar-vos
aconseguiràs alguna cosa
aferrar-se a
i es troba amb les mans buides
incapaç de mantenir-se a flota