Tots experimentem la sexualitat una mica diferent. En una enquesta recent, vaig demanar a cada personalitat de Myers-Briggs que s’obriria sobre la seva orientació, preferències i experiències sexuals. Vaig rebre un gran nombre de respostes atentes de cada tipus, aprofitant com es relaciona la seva personalitat amb la seva experiència de sexe i sexualitat. Aquí teniu el que ha de dir cada tipus.

la inspiració per escriptura

Racionals: ENTP / INTP / ENTJ / INTJ
artesanies: ESTP / ISTP / ESFP / ISFP
Guardians: ESTJ / ISTJ / ESFJ / ISFJ
Idealistes: ENFP / INFP / ENFJ / INFJ